[MASTER_BACK_TO_MENU]

Voorwaarden

Indien je een boeking maakt, betekent dit dat je akkoord gaat met de ANVR-voorwaarden en de voorwaarden van Sunweb Group. Het is daarom belangrijk dat je deze voorwaarden goed hebt gelezen alvorens de boeking te maken. Wij gaan er vanuit dat je, indien je een verzekering hebt afgesloten, op de hoogte bent van de verzekeringsvoorwaarden. Daarnaast gaan wij er vanuit dat je de reisinformatie op de website hebt gelezen. Hieronder vind je de verschillende voorwaarden die wij hanteren.

Herroeping aanbod
Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze ook nog na aanvaarding door de reiziger van het aanbod en eventuele bevestiging door de reisorganisator, worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden) respectievelijk binnen 48 uur (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden. Indien dit een zon-/feestdag betreft, wordt de termijn verruimd naar de eerstvolgende werkdag. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

Kennelijke fouten
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

Het herroepingsrecht van artikel 6 in de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel is ingevolge artikel 10 lid 4 uitgesloten.


icon-pdf
Voorwaarden

icon-pdf
Standaardinformatieformulier Pakketreisovereenkomsten

icon-pdficon-pdf
Lees hier de ANVR voorwaarden

icon-pdf
Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

icon-pdf
Lees hier de reisinformatie