[MASTER_BACK_TO_MENU]

Partners

ANVR
Sunweb Group is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en de informatie daarover. De ANVR-Reisvoorwaarden zijn van toepassing voor alle gepubliceerde reizen op onze website. Behalve wanneer nadrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Deze Reisvoorwaarden vind je terug op de website van het ANVR. Op deze website kun je ook de ANVR-boekingsvoorwaarden, de voorwaarden van de Stichting Garantiefonds Reisgelden, de voorwaarden van het Calamiteitenfonds en andere belangrijke informatie terugvinden. Meer informatie vind je op www.anvr.nl.

Calamiteitenfonds
Sunweb Group is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De op www.husk.nl gepubliceerde reizen vallen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat wanneer je een vakantie bij Totally boekt:

• (een deel van) jouw reissom terugkrijgt wanneer wij de vakantie als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;

• de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt wanneer wij als gevolg van een calamiteit de vakantie moeten aanpassen of wanneer wij je vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
Sunweb Group is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Thuiswinkel Waarborg
Het Thuiswinkel Waarborg is hét door de Consumentenbond ondersteunde keurmerk voor consumenten die producten en/of diensten kopen via catalogus, internet, post of televisie. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, kortweg Thuiswinkel.org, is de branchevereniging van bedrijven die het Thuiswinkel Waarborg voeren en die het keurmerk bewaakt.

De leden van de branchevereniging werken volgens de gedragsregels Thuiswinkel Waarborg. Deze gedragsregels verwijzen naar Europese en Nederlandse wet-, regelgeving en richtlijnen, bindende algemene voorwaarden en adequate geschillenbeslechting.

Respect the Mountains
Totally is partner van Respect the Mountains. De Alpen worden bedreigd door onder andere uitbreiding van de skigebieden, het gedrag van de wintersporter, het broeikaseffect en het toenemende aantal sneeuwkanonnen. Genieten van het Alpenlandschap in combinatie met een sportieve uitdaging moet ook voor toekomstige generaties mogelijk zijn. Daarom streeft Respect the Mountains naar een gezonde balans tussen recreatief plezier en het behoud van de natuur in het Alpengebied.

Jij kunt helpen om actief iets terug te doen voor het behoud van de bergen door je aan te sluiten bij een organisatie die zich hiervoor inzet zoals Respect the Mountains. Er zijn ook andere mogelijkheden om de impact die recreatie op de Alpen heeft te verminderen:

• Ski of board niet buiten de pistes en pluk geen bloemen of planten

• Laat geen afval achter in de natuur

• Verbruik zo min mogelijk water en energie

• Boek eens een vakantie buiten het hoogseizoen, zo is de milieubelasting meer gespreid

• Reis bij voorkeur met de bus naar de Alpen of probeer te carpoolen

• Gebruik de auto niet op de plaats van bestemming


Maak jouw vrienden, familie en medereizigers bewust van de impact die zij op de Alpen hebben en dat ze bovenstaande principes in acht kunnen nemen om dit te verminderen. Voor meer informatie kijk je op de site van Respect The Mountains.